Ažuriranje baze

Ažuriranje baze

U našoj ponudi za Klijente izdvajamo uslugu ažuriranja baze podataka. Ažuriranje podrazumeva unos novih informacija, brisanje nevažećih i evidenciju svih promena u bazi podataka. Prikupljanje informacija se vrši terenskim ili telefonskim istraživanjem. Na ovaj način formirate željenu i osveženu bazu podataka koja će Vam pomoći u daljem poslovanju.

Reference