Android i iPhone aplikacije

Android i iPhone aplikacije

Dizajn i programiranje funkcionalnih aplikacija za mobilne uređaje (mobilne telefone, ipad-ove…) koji su vođeni google ili apple (android, iPhone) operativnim sistemima, u cilju bolje komunikacije sa krajnjim korisnikom.