SEO & optimizacija

SEO & optimizacija

Sve naše optimizacije su usmerene prema google.com koji predstavlja globalni sistem baza podataka, što dalje implicira visoko rangiranje na google.rs kao subordiniranom sistemu baze podataka u odnosu na google.com. Promene i postavke novih sadržaja, kao i ažuriranje postojećih, mogu se izvršiti u roku od 24h od zahteva Klijenta.

Reference