Exit poll istraživanje

Exit poll  istraživanje

Exit poll istraživanje je metoda prikupljanja podataka putem interneta. Istraživanje se može sprovoditi tako što anketar direktno unosi odgovore putem uređaja ili ispitanik sam unosi odgovore u elektronsku formu ankete.

On line istraživanje pokriva različite ciljne grupe, opštu populaciju, specifične uže biznis grupe ili uže socio demografske grupe. Prednosti exit poll istraživanja su brojne, a odnose se prvenstveno na visinu troškova istraživanja u odnosu na terenske ankete i na brzinu obrade podataka. 

Top