Organizacija događaja

Organizacija događaja

Usluge koje pružamo pri organizaciji događaja:

 • Izrada strategije i konsalting prilikom planiranja događaja
 • Izrada koncepta i programa događaja
 • Izrada detaljnog budžeta i finansijsko planiranje
 • Odabir adekvatnog prostora u skladu sa prirodom događaja
 • Obezbeđivanje tehničke opreme
 • Obezbeđivanje prevodilaca, hostesa, moderatora itd.
 • Komunikacija sa govornicima
 • Pozivanje gostiju uz korišćenje naše baze podataka, baze Klijenata ili kombinovano
 • Organizacija boravka gostiju
 • Obezbeđivanje i izrada štampanih materijala
 • Ketering – predlog selekcije i obezbeđivanje hrane i pića
 • Medijska podrška – PR aktivnosti
 • Ostale aktivnosti za koje procenite da su Vam potrebne
Reference