PR

PR

Komunikacijski konsalting & strateško planiranje

 • Kreativni koncepti i sadržaj
 • Brand/consumer PR
 • Korporativne komunikacije
 • Interne komunikacije
 • Online PR
 • Organizacija događaja
 • PR i marketing za neprofitni sektor
 • Odnosi sa medijima
 • Odnosi sa ciljanim javnostima
 • Krizne komunikacije i krizni menadžment
 • Lični PR
 • Medija obuke i treninzi
Reference