Terensko istraživanje

Terensko istraživanje

Terensko istraživanje podrazumeva prikupljanje informacija direktno od pojedinaca koji pripadaju reprezentativnom uzorku i koji su izabrani po određenim kriterijumima.

Terenskim istraživanjem dolazimo do zaključaka o odabranoj populaciji, odnosno njihovim stavovima vezanim za određenu temu koja je predmet našeg istraživanja. Invictus Media za Vas će istražiti sve aktuelne teme, na Vama je samo da izaberete oblast. Istraživanjem dolazimo do najrelevantnijih podataka o oblasti koja Vas zanima. 

Top