Baze padataka

Baze padataka

Usluga baze podataka obuhvata

  • on line formular
  • baza podataka sa arhiviranjem
  • oblikovanje i održavanje baze podataka

U našoj ponudi za Klijente izdvajamo uslugu ažuriranja baze podataka. Ažuriranje podrazumeva unos novih informacija, brisanje nevažećih i evidenciju svih promena u bazi podataka. Prikupljanje informacija se vrši terenskim ili telefonskim istraživanjem. Na ovaj način formirate željenu i osveženu bazu podataka koja će Vam pomoći u daljem poslovanju.

Prilikom ažuriranja baze vodimo računa o dizajnu kako bi složenost podataka bila na najvišem nivou. Podaci koje unosimo grupisani su prema kategoriji koja omogućava laku pretragu željene informacije koja je potrebna u određenom trenutku. Dizajner baze podataka može prilagoditi Vama unos podataka tako da ćete na vrlo jednostavan način vršiti ažuriranje baze ubuduće.

Top