Odlazni pozivi/outbound call centar usluga

Odlazni pozivi/outbound call centar usluga

Odlazni pozivi/outbound call centar usluga obuhvata:

 • ljubazne prodavce
 • teleprodaja i telemarketing
 • targetirane baze
 • kreiranje prodajnih baza
 • višejezične usluge
 • unakrsna i dodatna prodaja
 • povećanje prodaje i prihoda
 • kreiranje kvalifikovanih kontakta lead generation
 • naplata dugova, potraživanja
 • ankete istraživanje tržišta, anketiranje
 • pozivi na događaje
 • predictive dialer i click to call
 • autodialer
 • istorija obavljenih poziva
 • up sell i cross sell aktivnosti
 • mystery calls
 • telefonski intervju, ankete
 • sistem obaveštavanja
 • video marketing sa telemarketingom
 • promocija brenda
 • podrška prodaji
Top