Android i iPhone aplikacije

Android i iPhone aplikacije

Dizajn i programiranje funkcionalnih aplikacija za mobilne uređaje (mobilne telefone, ipad-ove…) koji su vođeni google ili apple (android, iPhone) operativnim sistemima, u cilju bolje komunikacije sa krajnjim korisnikom.

Za Vas stvaramo "Custom made" aplikacije, koje su u skladu sa Vašim zahtevom. Android aplikacije su prilagođene novijim verzijama andorid operativnih sistema, ali takođe su kompatibilne sa starijim verzijama, tako da je zagarantovana stabilnost u radu.

Ono o čemu posebno vodimo računa tiče se dizajna i interfejsa na osnovu čega se obezbeđuje lako upravljanje programom kao i besprekornost u radu na različitim uređajima.

Top