NIS a.d

Kompanija NIS  želela je da motiviše svoje zaposlene da se bave fizičkom aktivnošću koja će se odraziti pozitivno na njihovo zdravlje. U tu svrhu snimili smo reklamu koja poziva na bavljenje fizičkom aktivnošču, gde je akcenat stavljen na promenu životnog stila. Kompanija NIS vodi računa o svojim zaposlenima i za njih stvara bogatu ponudu sportskih aktivnosti koja doprinosi uspešnom prevazilaženju stresa i boljem opštefizičkom stanju.

Mi smo se potrudili da izradom kvalitetne reklame dopremo do povećanja svesti zaposlenih kako bi pozitivan učinak bio zagarantovan.

Top