PR odnosi sa javnošću

PR odnosi sa javnošću

Komunikacijski konsalting & strateško planiranje:

*Kreativni koncepti i sadržaj

*Brand/consumer PR

*Korporativne komunikacije

*Interne komunikacije

*Online PR

*Organizacija događaja

*PR i marketing za neprofitni sektor

*Odnosi sa medijima

*Odnosi sa ciljanim javnostima

*Krizne komunikacije i krizni menadžment

*Lični PR

*Medija obuke i treninzi

Top