Organizacija događaja

Organizacija događaja

Usluge koje pružamo pri organizaciji događaja:

*Izrada strategije i konsalting
*Izrada koncepta i programa događaja
*Izrada detaljnog budžeta i finansijsko planiranje
*Odabir adekvatnog prostora
*Obezbeđivanje tehničke opreme
*Obezbeđivanje prevodilaca, hostesa, moderatora itd.
*Komunikacija sa govornicima
*Pozivanje gostiju uz korišćenje naše baze podataka
*Organizacija boravka gostiju
*Obezbeđivanje i izrada štampanih materijala
*Ketering – predlog selekcije
*Medijska podrška – PR aktivnosti
Top