Sistem upravljanja poslovanjem

Sistem upravljanja poslovanjem

Elastyc je web & mobile cloud aplikacija koja sadrži sve potrebne elemente za upravljanje poslovanjem preduzeća u internet eri, od mehanizama internet servisa kao štu su B2B i B2C web prodaja, help desk & support, online community… , upravljanja odnosima sa klijentima (CRM), automatizaciju prodaje i pružanja usluga, fakturisanje , upravljanje projektima, nabavkom, reklamacijama, internim zadacima, rezervacijama ljudi i uređaja, upravljanje dokumentima…

Pored toga Elastyc omogućava naprednu komunikaciju i kolaboraciju kako sa članovima tima tako i sa samim klijentima koji postaju aktivni korisnici Vašeg poslovnog sistema.

Elastyc omogućava definisanje i prilagođavanje svih elemenata sistema Vašim potrebama, uz mogućnosti integracije za externim servisima kao biste rešili sve probleme u Vašem poslovanju ili njegovim delovima.

Povezani tekstovi: Kategorija Softwer

Top